De ziekte van Parkinson

DOELSTELLIGEN

De ziekte van Parkinson

een evolutief en digitaal communicatiehulpmiddel te ontwikkelen in de grensoverschrijdende gebiedenDit project heeft als doelstelling, een evolutief en digitaal communicatiehulpmiddel te ontwikkelen in de grensoverschrijdende gebieden, met de hulp van et voor de Parkinson-patiënten en hun omgeving. Door deze grensoverschrijdende dynamiek wenst het project de gezondheidsnetwerken en gespecialiseerde hulpverlening te versterken, teneinde de toegang, de continuïteit en de coordinatie van de hulpverlening aan personen met Parkinson, maar ook hun verzorgers, aan te moedigen.

In overeenstemming met de stratégie Europa 2020 en Doelstelling 7 die de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van het promoten van de gezondheid, de innoverende middelen in de zorgsector en de dienstverlening, streeft het consortium naar de volgende doelstellingen een toename van het onderzoek en van het innovatief ontwikkelen van middelen.Het project wenst participatieve methodologieën en innoverende producten voor de gezongheidszorg en sociale integratie te ontwikkelen en vervaardigen. Daardoor past het project in het kader van participatief onderzoek met als doel het gezamenlijk ontwikkelen van een communicatiehulpmiddel voor Parkinson-patiënten. De inbreng van vakwetenschappers, professionelen en ervaringsdeskundigen zal wellicht leiden tot het ontwikkelen van een betrouwbaar, ethisch, innoverend en toegankelijk product, ook buiten de pilootgebieden. Bovendien zullen opleidingen aan beiden kanten van de grenzen verzekerd worden, om o.a. betere kennis van de ziekte te verwerven en betere toegang tot de beschikbare tools te vergemakkelijken.

Dankzij het project zullen de ervaringen kunnen gedeeld worden en zullen duurzame grensoverschrijdende uitwisselingen mogelijk gemaakt worden. Met andere woorden, gedurende het ganse project, zullen wij de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van promotie van de gezondheidszorg en de innovatie (sociaal en technologisch) in de zorgsector en dienstverlening naar de persoon toe, stevig ondersteunen. Dit wordt waargemaakt door het inbrengen van een technologisch tool, van de psycho-educatieve ondersteuning en de verleende opleidingen.Grensoverschrijdende meerwaarde

Onze doelstellingen stemmen overeen met de belangrijke noden in de gezondheidszorg, vooropgesteld door België, Frankrijk et overal in de wereld. We wensen de grensoverschrijdende samenwerking te versterken door de ondersteuning van een geïntegreerde aanpak in het realiseren van gezamenlijke projecten.

Door het ter beschikking stellen van een gezamenlijk ontwikkeld technologisch product aan de personen met de ziekte van Parkinson hun naaste hulpverleners en de professionele sector, willen wij de communicatie, de sociale participatie, de levenskwaliteit et de globale gezondheidssector bevorderen. Het product, is een communicatiemiddel dat de uitwisselingen verbetert. Het leidt ook tot het uitwisselen van praktijken (best practices) en kennis onder de twee landen/regio’s met gezamenlijke uitdagingen. Bovendien, dankzij ons participatief onderzoek, wordt de aandacht gevestigd op opleiding :het product leren gebruiken, de wederzijdse kennis verbeteren, een duurzaam netwerk van uitwisselingen uitbouwen, met als doelstelling de preventie van grote stoornissen en het verbeteren van de levenskwaliteit.De voortdurend geprikkelde samenwerking leidt tot vakverruiming, over de grenzen van alle instellingen, en zal de benchmarking rond verspreiding in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen vergemakkelijken. Daarnaast bevestigt de steun van EPDA (European Parkinson’s Disease Association) die kruising van internationale expertise en biedt mogelijkheden om die te verbreden met een grotere communicatiekracht.


  Abonneer op onze nieuwsbrief
  Interreg
  AViQ

  • 49.412
  • 23.139

  ParkinsonCom © 2020-2022 Tous droits réservés - Alle rechten voorbehouden