De ziekte van Parkinson

DE BELANGRIJKSTE STAPPEN


Onderzoek en behoeftanalyse
Een beter begrip van de communicatiestoornissen en levensbehoeften van mensen met de ziekte van Parkinson
 • Overzicht van de communicatiestoornissen gerelateerd aan de ziekte van Parkinson volgens de wetenschappelijke literatuur
 • Getuigenissen van gebruikers en hun omgeving
 • Online vragenlijst
 • Gesprekken met mensen met de ziekte van Parkinson, verzorgenden, spraaktherapeuten en neurologen

Gezamenlijke uitwerking en evaluatie van het hulpmiddel


Software ontwerpen en ontwikkelen op basis van de resultaten in de vorige fase en met een gebruikersgerichte aanpak
 • Gebruikersgericht ontwerp

Rekening houden met de behoeften, verwachtingen en kenmerken van de gebruikers via interviews en vragenlijsten

 • Participatief onderzoek

Actieve deelname van de gebruikers tijdens alle fasen van het ontwerp van de software

 • Actieonderzoek

Samenwerking tussen gebruikers en onderzoekers om adequate software te ontwikkelen die een oplossing biedt voor problemen bij gebruikers

 • Softwarekwaliteit

Bruikbaarheid

De persoon gebruikt het hulpmiddel op een efficiënte, doeltreffende en bevredigende manier om bepaalde doelen te bereiken binnen een bepaalde gebruikscontext

Aanvaardbaarheid

De persoon maakt zich het hulpmiddel eigen en integreert het in zijn leven

Grensoverschrijdende opleidingenHet organiseren van opleidingen aan weerszijden van de grens over hulp bij de sociale communicatie van de patiënten en het gebruik van het hulpmiddel
Psycho-educatieve bijeenkomsten over hulp bij de sociale communicatie van personen met de ziekte van Parkinson
 • De vaardigheden en kennis van personen met de ziekte van Parkinson en hun omgeving ontwikkelen met betrekking tot communicatiestoornissen en manieren om deze gezondheidstoestand te controleren om sociale participatie te bevorderen

Demonstratie van de software en training

 • De software voorstellen aan personen met de ziekte van Parkinson
 • De gezondheidswerkers opleiden om de verspreiding van de software te garanderen

De uiteindelijke software


Hulp aan de Parkinson-patiënt om :
 • Een dialoog voor te bereiden
 • Een vraag te formuleren
 • Een dagelijkse hulp voor de persoon te zijn
 • Met naasten te communiceren
Het geheel zal op ludieke wijze worden vormgegeven om de personen te motiveren om te communiceren.  Abonneer op onze nieuwsbrief
  Interreg
  AViQ

  • 54.570
  • 24.273

  ParkinsonCom © 2020-2022 Tous droits réservés - Alle rechten voorbehouden